Болнични дюшеци и легла

Болнични легла, антидекубитални дюшеци за лежащо болни хора, предотвратяващи рани в следствие на дълго залежаване.

Показване на 2 резултата

Показване на 2 резултата